Søknadsskjema for Frifond barn og unge 2018

Frifond er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper. Les mer om ordningen her.

Frifond barn og unge er en støtteordning for organisasjoner, grupper og foreninger av barn og unge. Aktiviteter vi støtter er å bygge skateramper, lage film, feire nasjonaldag, lage magasin, arrangere LAN, festivaler, kurs, seminarer og mye annet.

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som allerede er gjennomført. Det er et vilkår for støtte at barn og unge under 26 år er deltakere i aktiviteten.

Les hele støttereglementet (åpnes i nytt vindu).

Sjekkliste før du går videre:

Vi er klar over at vi ikke kan søke dersom vi er medlem i en nasjonal organisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon
Vi er klar over at stiftelser, offentlige tiltak, enkeltpersonforetak og bedrifter ikke kan søke
Vi er klar over at man må være minst tre personer for å søke
Vår hovedaktivitet er ikke knyttet til musikk eller teater

Dersom du ikke kan krysse av i alle boksene, passer dessverre ikke Frifond barn og unge 2018 for deg.